Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

Ruda-Shuty
7260 cdbe 500
Reposted fromcontigo contigo viablackheartgirl blackheartgirl

September 09 2019

Ruda-Shuty
2069 44c6 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viaTheEvexe TheEvexe

September 07 2019

Ruda-Shuty
1156 6068 500

September 04 2019

Ruda-Shuty
3049 59c0
Reposted fromEtnigos Etnigos viajestemjeden jestemjeden

September 02 2019

jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)

August 31 2019

Ruda-Shuty
7291 534e 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawszystkodupa wszystkodupa
To, co rodzice nazywają wychowaniem, nie przynosi żadnego efektu wychowawczego. Ich słowa wpadają dzieciom jednym uchem, a wypadają drugim. Wychowanie dzieci dokonuje się, jeśli można tak powiedzieć, między wierszami. Jak dzieci uczą się radzić sobie z konfliktami? No właśnie, obserwują, jak dorośli to robią. Nic nie pomogą napomnienia, że należy ze sobą rozmawiać grzecznie, skoro oni sami obrzucają się wyzwiskami. Dzieci nie robią tego, co im mówimy, one robią to, co my robimy.
— Jesper Juul
Reposted fromkonrad konrad viawszystkodupa wszystkodupa
Ruda-Shuty
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazupamarzen zupamarzen
Ruda-Shuty
5479 9354

August 28 2019

Ruda-Shuty
7447 7440 500
Reposted fromcontigo contigo viasalato salato

August 25 2019

Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
Reposted fromworst-case worst-case viacorvax corvax

August 19 2019

Ruda-Shuty
Reposted fromdimer dimer viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

August 17 2019

Ruda-Shuty
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
Ruda-Shuty
4109 0854
Reposted fromscorpix scorpix viaponurykosiarz ponurykosiarz
Ruda-Shuty
1370 5100 500
Reposted fromtfu tfu viazupamarzen zupamarzen
Ruda-Shuty
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazupamarzen zupamarzen
Ruda-Shuty
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. 
— Jacek Podsiadło
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazupamarzen zupamarzen

August 09 2019

3021 c181 500

M. Hłasko

Ruda-Shuty

Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

za waszą czułość w nieczułości świata
za niepewność wśród jego pewności

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie innych tak, jak siebie samych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie niepokój świata
jego bezdenną ograniczoność i pewność siebie

Bądźcie pozdrowieni
za potrzebę oczyszczenia rąk z niewidzialnego brudu świata
za wasz lęk przed bezsensem istnienia

Za delikatność nie mówienia innym tego, co w nich widzicie

Bądźcie pozdrowieni
za waszą niezaradność praktyczną w zwykłym
i praktyczność w nieznanym
za wasz realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego

Bądźcie pozdrowieni
za waszą wyłączność i trwogę przed utratą bliskich
za wasze zachłanne przyjaźnie i lęk, że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami

Bądźcie pozdrowieni
za waszą twórczość i ekstazę
za nieprzystosowanie do tego co jest, a przystosowanie do tego, co być powinno

Bądźcie pozdrowieni
za wasze wielkie uzdolnienia nigdy nie wykorzystane
za to, że niepoznanie się na waszej wielkości
nie pozwoli docenić tych, co przyjdą po was

Bądźcie pozdrowieni
za to, że jesteście leczeni
zamiast leczyć innych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że wasza niebiańska siła jest spychana i deptana
przez siłę brutalną i zwierzęcą

za to, co w was przeczutego, niewypowiedzianego, nieograniczonego

za samotność i niezwykłość waszych dróg

bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

— Kazimierz Dąbrowski "Posłanie do nadwrażliwych"
Reposted fromyourtitle yourtitle viahwaiting hwaiting
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl