Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

Ruda-Shuty
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viamesoute mesoute

October 16 2018

Ruda-Shuty
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viablackheartgirl blackheartgirl

October 15 2018

Ruda-Shuty
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viaeazyi eazyi

October 14 2018

Ruda-Shuty
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromKatSoul KatSoul
Ruda-Shuty
3586 7f30 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaeazyi eazyi
Ruda-Shuty
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viaeazyi eazyi
Ruda-Shuty
3328 d03f 500
Reposted frompiehus piehus viaeazyi eazyi
Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
2494 5151
Reposted fromcharlottea charlottea viaOnly2you Only2you
Ruda-Shuty
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney

October 12 2018

Ruda-Shuty
The older I get, the more I realize the value of privacy, of cultivating your circle and only letting certain people in. You can be open, honest, and real while still understanding not everyone deserves a seat at the table of your life.
Ruda-Shuty
3155 6d24 500
Reposted fromNekoii Nekoii viablackheartgirl blackheartgirl

October 11 2018

Ruda-Shuty
Reposted fromFlau Flau viajudysza judysza

October 10 2018

Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
Chcesz zrozumieć, czym jest rok życia? Zapytaj o to studenta, który oblał roczny egzamin. Czym jest miesiąc życia, powie ci matka, która wydała na świat wcześniaka, i czeka, by wyjęto go z inkubatora, bo dopiero wówczas będzie mogła przytulić swoje maleństwo. Zapytaj, co znaczy tydzień, robotnika pracującego na utrzymanie rodziny w fabryce albo kopalni. Czym jest dzień, powiedzą ci rozdzieleni kochankowie, czekający na kolejne spotkanie. Co znaczy godzina, wie człowiek cierpiący na klaustrofobię, kiedy utknie w zepsutej windzie. Wagę sekundy poznasz, patrząc w oczy człowieka, który uniknął wypadku samochodowego, o ułamek sekundy pytaj biegacza, który zdobył na igrzyskach olimpijskich srebrny medal, a nie ten złoty, o którym marzył przez całe życie. Życie to magia
— Marc Levy
Reposted fromteaholic teaholic viamesoute mesoute

October 08 2018

Ruda-Shuty
9730 0ffc 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viabercik bercik
Ruda-Shuty
 Jak dowiedli socjologowie-statystycy, fraza "należy w życiu spróbować wszystkiego", znacznie częściej oznacza narkotyki i amatorskie porno, niż fizykę kwantową czy chemię molekularną. 
— // lovemeplease.soup.io
Reposted fromlovemeplease lovemeplease viacytaty cytaty

October 07 2018

Ruda-Shuty
0074 9e42 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viasoothe soothe
Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
6564 3c57 500
Reposted fromothershe othershe viaumpaloompa umpaloompa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl