Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2019

Ruda-Shuty
6900 dcb6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaCanadien Canadien
Ruda-Shuty
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestemjeden jestemjeden
Ruda-Shuty
0751 500b

March 21 2019

Ruda-Shuty
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena viablackheartgirl blackheartgirl
Ruda-Shuty
Znaleźć wrażliwych ludzi, którzy czują to, co my, jest z pewnością największym szczęściem na ziemi.
— Carl Spitteler
Reposted fromkrn krn viaDaisy88 Daisy88

March 11 2019

2780 a8ad 500

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viapredictableannie predictableannie
Ruda-Shuty
6180 aba7
Reposted fromgrobson grobson viaponurykosiarz ponurykosiarz
Ruda-Shuty
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viawszystkodupa wszystkodupa
Ruda-Shuty
2400 a931 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacats cats

March 10 2019

Ruda-Shuty
5324 f20a 500
Reposted fromsoftboi softboi viajestemjeden jestemjeden
Ruda-Shuty
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasatyra satyra

March 06 2019

Ruda-Shuty
Życie skopało Cię setki razy nieustannie rzucając kłody pod nogi. Gorsze momenty często były dramatycznie ciężkie i niejednokrotnie wywoływały łzy, które bezwładnie spływały po Twoim policzku. Inni ludzie sprawili, że ilość rozczarowań mogłabyś mierzyć ilością uderzeń serca na minutę. Często otoczona nimi, a jednak nękana przez samotność czułaś bezradność i zwyczajne zmęczenie. 
Jednak wrażliwość, którą nosisz w sercu nie jest Twoją słabością. Najsilniejsi ludzie to Ci, którzy najwięcej przeżyli, najmocniej czuli i nie zawsze byli tacy jak świat dookoła nich.
— Rafał Wicijowski
Ruda-Shuty
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viahwaiting hwaiting

March 05 2019

Ruda-Shuty
9254 b923 500
Reposted bylenifcajestnamdzisiajsmutnokwasmiloszbegformorelaparisienneliliowaduszatoxicsoulzombiekraskowszystkodupakebabdobryponurykosiarzTehawankadeepersogibtishkaTamahlpwgOverseerSkretucattolicoshemkelstepywilczeKocuch8agiennytomczanshampainmargerrytkaDeborahCurtisollbezwladniebigevilgrin00gogullo77foodforsouljointskurwysynhavingdreamsmattburcokbecausefuckyouthatswhythauturienakustyka-myslilubisztosukobrianmaymarkovitshnatorytutusdonusbullet00x-rayZoonk11kotficasharku17nuttzoriauncrubed
Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
7923 5343 500
Reposted fromsoftboi softboi viaTheEvexe TheEvexe

March 04 2019

Ruda-Shuty
7828 2fd7 500
Reposted frompiehus piehus viazupamarzen zupamarzen

March 03 2019

Ruda-Shuty

March 02 2019

Ruda-Shuty
6419 998d 500
Ruda-Shuty
7422 fe55 500
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viacats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl