Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2019

Ruda-Shuty
5061 a353 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viapsychoza psychoza
Ruda-Shuty

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
Dla mózgu nie ma znaczenia czy coś jest realne czy nie. On przywołuje to, co zna. 
— dr Bogna Kędzierska, SWPS
Reposted fromagatiszka agatiszka viaupinthesky upinthesky
Ruda-Shuty
Często w trakcie terapii analizujemy nasilenie różnych cech danej osoby. Ludzie szczodrzy emocjonalnie, nader uprzejmi, empatyczni, skorzy do niesienia pomocy i skłonni do poświęceń bywają szczególnie podatni na zranienie. Przez swoje „anielskie usposobienie” w związkach bywają tak wykorzystywani, że nieomal dostają bzika. Dużo mówi się o tym, że należy uważać na swoje wady, ale prawda jest taka, że zalety też warto trzymać na wodzy. Bycie dobrym człowiekiem bez umiaru może skończyć się niezmiernie niedobrze.
— Rafał Olszak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaupinthesky upinthesky
Ruda-Shuty
5969 6455 500
Reposted fromsoftboi softboi viaTheEvexe TheEvexe

December 04 2019

Ruda-Shuty
"Człowiek ma w sobie różne komnaty, które czasami są pozamykane na kłódki. Kiedy spotykamy się z drugim człowiekiem, nie możemy być jak Kuba Rozpruwacz, który wchodzi z butami w życie drugiego człowieka, ale powinniśmy z szacunkiem pokłonić się przed wspomnianymi kłódkami- czasem niejedną z nich trzeba ucałować i pozwolić, by dalej wisiała i była zamknięta"
- ks. K. Grzywocz
Reposted fromjustmine justmine viaupinthesky upinthesky
Ruda-Shuty
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaunusual unusual
Ruda-Shuty
Życie nie kończy się tam, gdzie popełniasz błąd.
— Kobietanakonkretach
Reposted fromBeatingheart Beatingheart viaupinthesky upinthesky
Ruda-Shuty
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viacats cats
Ruda-Shuty
9081 655f 500
Reposted frompampunio pampunio viawszystkodupa wszystkodupa
Ruda-Shuty

November 29 2019

Ruda-Shuty
8294 ea07 500
Reposted fromowca owca viahornypigeon hornypigeon
Ruda-Shuty
8241 01c9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahornypigeon hornypigeon

November 28 2019

Ruda-Shuty
6975 eb2c 500
Reposted fromcontigo contigo viaupinthesky upinthesky
Ruda-Shuty
5983 6057 500
Reposted fromfeegloo feegloo viahornypigeon hornypigeon
Ruda-Shuty
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahornypigeon hornypigeon
Ruda-Shuty
4706 7207 500
Reposted fromGosha Gosha viahornypigeon hornypigeon
Ruda-Shuty
8365 b0ca 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Ruda-Shuty
0249 b5f2 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl