Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

Ruda-Shuty
Jak oczy są oknami duszy, no to zróbmy przeciąg
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viacytaty cytaty
Ruda-Shuty
Reposted fromPoranny Poranny

April 19 2018

Ruda-Shuty

Ludzie zazdroszczą kobietom, że taka ładna, taka mądra, taka wykształcona a na koniec pojawia się zawsze, ale dlaczego taka sama???

Bo kurwa tak.

Jakby "taka sama" miało przekreślać jej wszystkie zalety. 
Jakby "taka sama" oznaczało, że jest bezużyteczna. 
Że tylko w połączeniu z penisem kobieta się spełnia. Dopełnia. Jest całością. 

Tylko po co się z kimś męczyć? Żeby opinia innych o świecie się zgadzała?

Tyle, że to wszystko ma też ciemną stronę. Bo w miarę upływu czasu coraz trudniej jest wpuścić kogoś do swojego życia. 
Coraz trudniej jest zrezygnować ze swojej wolności, zrezygnować ze swoich nawyków.

Ludzie w miarę upływu czasu stają się wtedy niezdolni do głębszych relacji. 

Są zbyt podejrzliwi. 
Zbyt cyniczni. 
I zbyt wygodni.

Żeby z kimś być trzeba być gotowym na związek. A my mamy dookoła kobiety i mężczyzn, którzy gotowi nie są. Którzy cały czas się rozglądają, bo może trafi się ktoś lepszy.

Jest seks. Jest wspólnie spędzany czas. Ale brakuje zaangażowania. 

Cóż z tego że jesteśmy tacy inteligentni, skoro jesteśmy tacy głupi. 

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viawhatever18 whatever18
Ruda-Shuty
6153 dc2b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viayanek yanek
Ruda-Shuty
9869 ac70 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viayanek yanek
Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
6577 c314 500
Reposted fromPoranny Poranny

April 18 2018

Ruda-Shuty
3131 c8f7 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaLaColie LaColie
Ruda-Shuty
Reposted fromnaich naich viatytek tytek
Ruda-Shuty
“Czasami odpuszczenie sobie pewnych rzeczy jest aktem dużo większej siły niż dalsze trwanie przy nich i bronienie ich.”
— Eckhart Tolle
Reposted fromavooid avooid viaelinela elinela
Ruda-Shuty
9219 ed40 500
Reposted fromhagis hagis viaTheEvexe TheEvexe

April 17 2018

Ruda-Shuty
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viayanek yanek

April 16 2018

Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
8580 8104 500
Reposted fromhagis hagis viaunno unno

April 15 2018

Ruda-Shuty
Szukam jutra, ale wczoraj znowu dręczy w snach
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir vianecropixie necropixie
Ruda-Shuty
2093 062f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra
Ruda-Shuty
Reposted fromAgnya Agnya viasatyra satyra
Ruda-Shuty
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun vialaparisienne laparisienne

April 14 2018

Ruda-Shuty
0580 c9c3 500
Reposted fromczinok czinok viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl