Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

7077 6fa6
Reposted fromKaviah Kaviah viaTheEvexe TheEvexe

June 23 2017

Ruda-Shuty
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacurlydreamer curlydreamer
Ruda-Shuty
Czasem niepotrzebnie otwieramy się do ludzi. 
Reposted fromnosceteipsum nosceteipsum viainerte inerte
Ruda-Shuty
3128 70da
Ruda-Shuty

Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (...) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (...) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromlimni limni viahouda houda
Ruda-Shuty
2239 66b8
Reposted fromseniorita seniorita vialaluna laluna
Ruda-Shuty
2963 8673 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka via3u3a 3u3a
Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
Z czego wynika tak niska samoocena? Z tego, co zwykle - z programowania, któremu zostaliśmy kiedyś poddani. Z tego, że większość z nas słyszała dwadzieścia "nie" na jedno "tak", dziesięć "źle to robisz" na jedno "dobrze to robisz" i pięć "jesteś głupi" na każde "jesteś wspaniały"

June 22 2017

Ruda-Shuty
To takie straszne ile tak naprawdę można na kogoś czekać
— Radio Armagedon
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
Ruda-Shuty
Kiedyś wydawało mi się, że spragniony seksu facet emanuje zapachem testosteronu, kwitnącymi feromonami, które od razu osłabiają jego potencjalne ofiary; teraz jednak wiem, że testosteron, który długo nie znajduje ujścia jest kwaśny i zakisły, pachnie zepsutą serwatką, jego właściciel ma w sobie coś z trupa i tym samym ofiara musi być odrobinę nekrofilem, aby doszło do czegokolwiek. Znasz jakąś nekrofilkę? Bo ja nie. Nie wiem, czy chciałbym poznać.
— Żulczyk
Reposted frombarkwithme barkwithme viajakubzulczyk jakubzulczyk
Ruda-Shuty
1492 c207 500
Reposted frommessclew messclew viaTheEvexe TheEvexe
Ruda-Shuty
6488 ad48 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaPoranny Poranny
My heart is a thousand years old. I am not like other people.
Charles Bukowski, “Displaced.” 

(via mrsclarkkent)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPoranny Poranny
Ruda-Shuty
Kiedy po raz pierwszy ktoś zacznie rozdeptywać ci palce, myślisz, że to nieprawda, a potem przychodzi zdziwienie, że człowiek może coś takiego zrobić z drugim człowiekiem. Ale nie bardzo masz czas to przemyśleć, bo właśnie oddają ci mocz na twarz i ty znowu myślisz, że to nieprawda, bo przecież ten człowiek rozkraczony nad tobą ma takie samo serce, nerki i ten sam wstyd. 
— Hłasko
7985 6d9a
Reposted fromerial erial vialaparisienne laparisienne

June 21 2017

Ruda-Shuty

Mam coraz mniej ochoty na widywanie się z ludźmi, czasami nie widuję nikogo tygodniami i wcale mi tego nie brakuje. Dużo czytam, mało mówię, to wszystko.

— Marek Hłasko
Ruda-Shuty
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamesoute mesoute
Ruda-Shuty

Czy pan wie, do jakiego stopnia otumanienia może dojść kochająca kobieta?

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viamesoute mesoute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl