Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

Ruda-Shuty
4158 d9fc 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
Ruda-Shuty
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamslexi mslexi
Ruda-Shuty
Pójdziemy ze sobą powoli obok, do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo, bez słowa i snu w zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach. Okryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca.  I czując Cię obok opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim.
— Myslovitz
Ruda-Shuty
6939 5c3d
Reposted fromdroID242 droID242 viakatiuszak katiuszak
7721 4f08 500
Ruda-Shuty
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo. 
— K.Siesicka - Zapałka na zakręcie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamayamar mayamar
Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
Kolejna żelazna reguła życia: "Jeśli czujesz, że musisz się urżnąć, absolutnie nie możesz sobie na to pozwolić."
— Stephen King
Ruda-Shuty
Play fullscreen
baby, did you forget to take your meds?  (and the sex and the drugs and the complications)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaPlacebo Placebo
Ruda-Shuty
0744 7c51 500
Reposted fromdeviate deviate viamarcinswietlicki marcinswietlicki
Ruda-Shuty
0969 96d8 500
Świetlicki.
Ruda-Shuty
8082 9300
Reposted byeagle-snow eagle-snow
Ruda-Shuty
yup...
Ruda-Shuty
9043 1c71 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra

April 29 2017

Ruda-Shuty
Po cóż iść za tropem tego, co się już skończyło?
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
1322 b0e6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKryptonite Kryptonite
Ruda-Shuty
0632 39a2 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viaKryptonite Kryptonite
Ruda-Shuty
Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.
— john lennon.
Reposted fromrol rol viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl