Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

Ruda-Shuty
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viaSeventeenRed SeventeenRed
0354 3058
Reposted frommakswilczur makswilczur viaSeventeenRed SeventeenRed
Ruda-Shuty
- Ładne nogi, płaski brzuch czy fajne cycki? - Przede wszystkim jędrny mózg.
— ŻULCZYK MISTRZ
Reposted fromplugss plugss viaunusual unusual
Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
4613 c4ac 500
Kraków, przystanek Cracovia.
Reposted fromnivea nivea viahysterie hysterie
Ruda-Shuty
4365 ae2c 500
Zdzisław Beksiński ,,Pełzająca śmierć"
Ruda-Shuty
3920 5974
Reposted fromczk czk viaowieczkini owieczkini
Ruda-Shuty
1823 86a8
Reposted frombelleza belleza viaowieczkini owieczkini
Ruda-Shuty
Nie każda noc przynosi ulgę powiekom.
— O.S.T.R. "Nie każdy"
Reposted fromsskittles sskittles viaowieczkini owieczkini
Ruda-Shuty
4921 c406 500
Reposted fromtutifruti tutifruti viahysterie hysterie
Ruda-Shuty
Bardzo mi przeszkadza własna delikatność, to ona wykoślawiła moją młodość.
— W. Jerofiejew, Moskwa-Pietuszki
Reposted frompiksele piksele viavstane vstane
Ruda-Shuty
6560 969e 500
Reposted fromitemize itemize viavstane vstane
Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
6047 14fc
Reposted fromadia adia viahysterie hysterie
Ruda-Shuty
4683 e726 500
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viahysterie hysterie
Ruda-Shuty
Niewykorzystane szanse bolą znacznie bardziej niż popełnione błędy.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaowieczkini owieczkini
Ruda-Shuty
Ludziom przytrafia się to, co się przytrafia, a nie to, na co zasługują.
— Dr House
Ruda-Shuty
9645 3ba9 500
Reposted fromEloshav Eloshav viacorvax corvax
Ruda-Shuty
Najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viacorvax corvax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl