Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

Ruda-Shuty
Reposted fromzatora zatora viasatyra satyra
Ruda-Shuty
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary mercedes, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpierdalając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viasatyra satyra
Ruda-Shuty
2471 e96b 500
Reposted fromvandalize vandalize viajasminnie jasminnie
Ruda-Shuty
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viamyszkaminnie myszkaminnie
Ruda-Shuty

Moja kotka

Opanowała mnie z kretesem,
Gładzę futerko miękkie, ciepłe,
Lubię, kiedy mnie trąca łepkiem,
Nie wie, że piszę o Niej wiersze

Stworzenie jest z niej dobre, ciche,
Czasem pazurki swe pokaże,
Zimą uwielbia kaloryfer,
Latem ma na balkonie plażę,

Ma urok niewinnego dziecka
Gdy się doprasza o pieszczoty,
Przyznaję, czuła z Niej koteczka,
Dzięki Niej polubiłam koty...

Gdy patrzy w oczy me głęboko
Jak ciepły wosk na słońcu mięknę,
Z radością mówię wszystkim kotom
Że są wspaniałe, mądre, piękne,

Że choć im czasem figle w głowach,
Ja nie przejmuję się, a co tam...
Jest za co wielbić Pana Boga...
Dziękuję Mu, że stworzył kota...

Iwona Wideryńska

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Ruda-Shuty
Paliła papierosy i rozmyślała o istocie świata. Sam w sobie wydawał się jej w porządku, ale ludzie na nim byli bezsensownie źli i okrutni.
— Petr Měrka - Jestem egzaltowaną lentilką
Reposted fromPoranny Poranny viazupamarzen zupamarzen
Ruda-Shuty
Amelii wolno żyć marzeniami i zamykać się w sobie. Każdy ma niezbywalne prawo do zmarnowania sobie życia...
— Amelia (2001)
Reposted fromManwithKazoo ManwithKazoo viazupamarzen zupamarzen

October 16 2017

Ruda-Shuty
Ci, którzy najbardziej chcą, najgłośniej milczą
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
Ruda-Shuty
Całuj mnie więc, bym nigdy już
nie musiał(a) lękać się.
Gdy słońce zgaśnie,
odnajdę Cię gdzieś.
Na pokuszenie prowadź mnie więc,
odkryj swe ramiona, bym poddał(a) się.
— Abraxas - "Pokuszenie"
Ruda-Shuty
2224 07a0 500
Reposted frominaf inaf viamyszkaminnie myszkaminnie
7340 5dea 500
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Ruda-Shuty

October 15 2017

Ruda-Shuty
Ale żadne słowa tego nie opiszą
Co poczuć może człowiek ciemną jesienną nocą
— Kult - Lewe lewe loff
Reposted frommalinowaherbata malinowaherbata viamehhh mehhh
Ruda-Shuty
Jestem z Tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"

October 13 2017

Ruda-Shuty
1526 bd6b
Reposted fromlewerence lewerence viacats cats
Ruda-Shuty
1710 19ea
Reposted frompatronus patronus viacytaty cytaty
Ruda-Shuty
1197 8eee
Reposted fromnyaako nyaako viaTheEvexe TheEvexe
Ruda-Shuty
1397 b00d 500
Reposted fromqb qb viaPoranny Poranny
Ruda-Shuty
5155 e637 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viamesoute mesoute

October 12 2017

Ruda-Shuty
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viahysterie hysterie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl