Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

Ruda-Shuty
4511 214d 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viakjuik kjuik

June 13 2019

Ruda-Shuty
Reposted fromgruetze gruetze viapsychedelix psychedelix

June 10 2019

Ruda-Shuty
7716 9df6 500
Reposted frompsychedelix psychedelix

June 09 2019

Ruda-Shuty

June 06 2019

Ruda-Shuty
8413 c2f6
Ruda-Shuty
Jeśli obok Ciebie jest dobra osoba - "dbaj o nią", dobrzy ludzie to nie autobusy, następny nie przyjedzie za 10 minut. 
Ruda-Shuty
2840 b1be 500
Reposted fromMountainGirl MountainGirl viapsychedelix psychedelix

June 03 2019

Ruda-Shuty
8069 207e 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaTheEvexe TheEvexe

May 30 2019

Ruda-Shuty
Coś się kończy, coś się zaczyna
— znowu idą zmiany.

May 26 2019

Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)

May 25 2019

Ruda-Shuty
6533 9139 500
Reposted fromsoftboi softboi viahwaiting hwaiting
Ruda-Shuty

May 23 2019

Ruda-Shuty
8499 4c97
Reposted fromRowena Rowena viablackheartgirl blackheartgirl
Ruda-Shuty
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Ruda-Shuty
Kiedy rozczarujesz ludzi, od których jesteś uzależniony, to odzyskujesz wolność. Na początku to trochę boli, ale później człowiek zyskuje autonomię i już jest nie tylko reprezentantem opinii większości, ale jest reprezentantem siebie samego – i to jest bardzo fajne uczucie.
— Piotr Rogucki
Ruda-Shuty
3427 c7c1 500
.
Reposted fromEmisja Emisja viablackheartgirl blackheartgirl

May 22 2019

Ruda-Shuty
1838 93fc 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa

May 21 2019

Ruda-Shuty
3888 5a96
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
Ruda-Shuty
3979 ea7a 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
Ruda-Shuty
Człowiek zmienia się z dwóch powodów.
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce.
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl