Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

Ruda-Shuty
0407 d1fc 500
Reposted frompiehus piehus viakjuik kjuik
Ruda-Shuty
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialonelyjulia lonelyjulia
Ruda-Shuty
9589 9802 500
Reposted frompiehus piehus viazupamarzen zupamarzen
Ruda-Shuty
1130 996a 500

August 07 2018

Ruda-Shuty
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viadawit dawit
Ruda-Shuty


(1) President Abraham Lincoln, who had depression
(2) Writer Virginia Woolf, who had bipolar disorder
(3) Artist Vincent Van Gogh, who had bipolar disorder
(4) Writer Sylvia Plath, who had depression
(5) Mathematician John Nash (from A Brilliant Mind), who had schizophrenia
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaawersja awersja

August 06 2018

Ruda-Shuty
Reposted fromzelbekon zelbekon viastrzepy strzepy
Ruda-Shuty
"W Bieszczadach można zobaczyć 7000 gwiazd. W dużym polskim mieście najwyżej 200. Niebo jest tam 80 razy jaśniejsze niż w Bieszczadach."  Nie wiem jak Wy, ale ja mam ochotę na to Superciemne niebo!
Reposted fromfelicka felicka viaidylla idylla
Ruda-Shuty
5416 28fd
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi viajestemjeden jestemjeden

August 05 2018

3873 83d4 500
Reposted frombrumous brumous viablackheartgirl blackheartgirl
Ruda-Shuty
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestemjeden jestemjeden
Ruda-Shuty
To nie jest tak, że ciągle nie mamy czasu.. Każdy nie ma czasu..
Nikt nie ma na nic czasu..
Każdy jest taaaki zarobiony.. A tak naprawdę każdego doba jest identyczna - IDENTYCZNA.
Każdego doba ma 24 godziny. Każdy musi jeść, spać, każdy ma jakieś obowiązki. Te wszystkie rzeczy każdy z nas musi robić. Ale to czy mamy na coś czas, zależy tylko i wyłącznie od tego, czy coś jest dla nas priorytetem. Bo jeżeli z czegoś rezygnujemy, to znaczy, że nie jest to po prostu na ten moment dla nas ważne.

— RLM
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty
Ruda-Shuty
Ja po prostu miałam bardzo długo otwarte serce na oścież. Przez to weszło tam mnóstwo nieodpowiednich osób. Rozsiadły się beztrosko jakby te miejsca od zawsze należały do nich, a później niczym tramwajem podróżowały przez życie. I chyba zrozumiałam wiesz, że nie warto wypełniać serca osobami, które moim kosztem robią sobie emocjonalne wycieczki. Zrozumiałam, że nasze podróże mają inny cel i prowadzą często w przeciwnym kierunku. W końcu zrozumiałam, że przecież - k*rwa - moje serce to nie muzeum, które się zwiedza. A niektórym osobom zbyt często zdarzało się za mocno dotykać eksponatów. Zbyt często upuszczały moje uczucia tak lekkomyślnie, że rozpryskiwały się na tysiące gwiazd. Nie warto, serio, nie warto.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88

August 04 2018

Ruda-Shuty
Play fullscreen
...I nie wiem o czym myśleć mam,
Żeby mi się przyśnił taki świat
W którym się nie boję spać...
Reposted byzupamarzen zupamarzen

August 03 2018

Ruda-Shuty
Śniło mi się, że poznałam Cię wcześniej.
Reposted fromPoranny Poranny viablackheartgirl blackheartgirl
Ruda-Shuty
2106 8cb6 500
Reposted fromZircon Zircon viaponurykosiarz ponurykosiarz
Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
Ruda-Shuty

August 02 2018

Ruda-Shuty
5990 27c1 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaunconscious unconscious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl