Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

Ruda-Shuty
Marla's philosophy of life, she told me, is that she can die at any moment. The tragedy of her life is that she doesn't.
— Chuck Palahniuk - "Fight Club"
Ruda-Shuty
6923 0296 500
Reposted fromhagis hagis viaki-adi ki-adi
Ruda-Shuty
8504 6a91
McKenzie'm? xD
Reposted byki-adi ki-adi

February 19 2018

Ruda-Shuty
3347 5650
Reposted fromarancione arancione via777727772 777727772

February 18 2018

Ruda-Shuty
4265 2252 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viabudas budas

February 17 2018

Ruda-Shuty
Najgroźniejszym wrogiem człowieka, jest jego układ nerwowy. 
— 1984
Reposted fromzoo zoo viayourdreamscametrue yourdreamscametrue
Ruda-Shuty
Pierwsza miłość jest piękna dopóki trwa. Mnie interesuje ostatnia.
— the edge of love
Ruda-Shuty
Nie - mówię - wszystko w porządku. Przyłóż mi spluwę do głowy i rozchlap mój mózg na ścianie. Naprawdę - mówię - nie ma sprawy.
— Fight Club
Ruda-Shuty
Then you're trapped in your lovely nest, and the things you used to own, now they own you.
— Chuck Palahniuk - "Fight Club"
Ruda-Shuty
If I could wake up in a different place, at a different time, could I wake up as a different person?
— Chuck Palahniuk - "Fight Club"
Reposted bySkydelan Skydelan
Ruda-Shuty
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku

February 16 2018

Ruda-Shuty
7375 718e 500
Ruda-Shuty
Everything is (...) a copy of a copy of a copy.
— Chuck Palahniuk - "Fight Club"
Ruda-Shuty
On a long enough time line, the survival rate for everyone will drop to zero.
— Chuck Palahniuk - "Fight Club"
Reposted byzupamarzenkwasmilosz
Ruda-Shuty
6474 411a 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viasupposedtobe supposedtobe

February 14 2018

Ruda-Shuty
5484 f2bd 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaOkruszek Okruszek
2197 49ed 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaTokyoMEWS TokyoMEWS
Ruda-Shuty
Play fullscreen
...w koło same orły, ja mam się za gołąbeczka. ;)
Ruda-Shuty
6314 aa85 500
Reposted fromtfu tfu viamesoute mesoute
Ruda-Shuty

Faza czystej namiętności jest uzależniająca. Znam ludzi, którzy przechodzą z jednego związku tego typu do kolejnego. To faza kiedy on myśli tylko kutasem a ona tylko macicą. Rzuć mnie na ścianę/zerwij mi majtki/weź mnie.

Namiętność to jednak nie tylko dzikie rżnięcie ale i zauroczenie. Rozmowy do rana. Świat przestaje istnieć poza tą drugą osobą. Absolutne uwielbienie. Zaborczość. Zachłanność. Nic nie jest w stanie równać się z tym hajem, pogryzionymi ustami i siniakami na tyłku.

Ten stan przypomina wstrzyknięcie heroiny prosto w mózg. Jak każda działka zazwyczaj kończy się jednak zjazdem i kacem.

To Romeo i Julia style. On ma 17, ona 16 a rodzice nie pozwalają im zamieszkać razem, więc popełniają samobójstwo.

On myśli – jaka jest cudowna! Tylko ona na całym świecie mnie rozumie. Trzy miesiące on później pakuje swoje graty do samochodu i mówi: zmieniłem zdanie.

Bo związek oparty tylko o namiętność jest krótki choć miewa długie orgazmy.

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2015/06/18/w-7-minut-wyjasnie-ci-dlaczego-nie-wychodzi-ci-w-milosci/
Reposted frompanikea panikea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl