Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

Ruda-Shuty
2948 4a5d
Reposted fromMiziou Miziou viagosiuuaam16 gosiuuaam16
Ruda-Shuty
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat viagosiuuaam16 gosiuuaam16
2225 8b62
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaSenyia Senyia
Ruda-Shuty
Moje serce to jest muzyk,
który zwiał z orkiestry,
bo nie z każdym lubi grać.
Żaden mu maestro
nie potrafi rady dać.

Moje serce to jest muzyk
improwizujący,
co ma własny styl i rytm,
ale gdy gorąco kocha,
wtedy gra jak nikt.
— Wojciech Młynarski
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

March 23 2017

Ruda-Shuty
Ruda-Shuty

March 22 2017

Ruda-Shuty
2233 5428 500
Reposted fromkjuik kjuik viastrzepy strzepy

March 21 2017

Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
2863 4ab9 500
Reposted fromZilla Zilla viacorvax corvax
Ruda-Shuty
6553 979a
Reposted fromamericano americano vialadygrey ladygrey

March 19 2017

5991 de52
Reposted fromerial erial viazamknioczy zamknioczy
Ruda-Shuty
9361 14e1 500
Reposted fromoll oll viahysterie hysterie
Ruda-Shuty
Znasz ten uczuć, kiedy jesteś już wolna od 'zepsutych' uczuć?

Coś pięknego. :)
— Z serii: sam na sam ze sobą samą ;)
Ruda-Shuty
Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi. 
— Aldous Huxley
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Ruda-Shuty

- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?

- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.

- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?

- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie. 

— Anthony de Mello
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Ruda-Shuty
Kilka razy w życiu miałem przebłyski jasności.
Gdy na kilka sekund cisza tłumi wszelki hałas,
i bardziej czuję, niż wiem.
Wszystko jest takie wyraziste.
Świat jest świeży.
Jakby dopiero co powstał.
Te chwile nigdy nie trwają długo.
Trzymam się ich kurczowo, ale i tak przemijają.
Żyję tymi chwilami.
Wciągają mnie z powrotem w teraźniejszość.
I uświadamiam sobie, że wszystko jest tak jak powinno.
Cytat z filmu: Samotny mężczyzna
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Ruda-Shuty
8419 c8f0 500
Beata Pawlikowska
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

March 18 2017

Ruda-Shuty
Reposted fromtgs tgs viahornypigeon hornypigeon

March 17 2017

Ruda-Shuty
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl