Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

Ruda-Shuty

July 17 2018

Ruda-Shuty
2319 23b8
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viasatyra satyra
Ruda-Shuty
3647 3209 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viacats cats
Ruda-Shuty
6529 1a03 500
Reposted fromohhwell ohhwell viacats cats
Ruda-Shuty
Pomyślałem, że jestem teraz wolny. Mogę sobie iść w prawo, mogę sobie iść w lewo, a jak mi się zechce, przez chwilę mogę nie iść nigdzie. Chyba mogę wszystko. Chyba mogę tak bardzo wszystko, że w rezultacie nie mogę nic.
— P. Czerwiński
Reposted fromMissTake MissTake
Ruda-Shuty
Przejdzie. Wszystko przechodzi. Nie ma gorszego snu jak życie. I też przechodzi.
— Hłasko Marek
Reposted fromSamotny Samotny viavith vith
Ruda-Shuty
I to nie jest żaden weltschmerz, nie jestem młodą, piękną duszą - ja po prostu jestem pierdolnięty, Chory Psychicznie.
— Żulczyk, a kto.
Reposted fromodettastoned odettastoned
Ruda-Shuty
Ciężko zrozumieć, że człowiek może się uzależnić od drugiego człowieka. Że się tęskni za jego widokiem, za tym, że idzie obok i przypadkowo swoją dłonią muska Twoją dłoń, że się uśmiecha, żartuje i opowiada o sobie. Tęskni się za zapachem jego skóry, za tonem jego głosu. Za tym, że Cię szturchnie i powie, że jesteś super
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul
Ruda-Shuty

Prawda jest taka, że wszyscy Cię skrzywdzą. Musisz tylko potrafić odróżnić tych, dla których warto cierpieć.
Reposted fromSandora Sandora
Ruda-Shuty
9367 be9f
Ruda-Shuty
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viazupamarzen zupamarzen

July 16 2018

Ruda-Shuty
Reposted fromFlau Flau viaskillzmcfly skillzmcfly
0297 0f76

serious:

who were you?

5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaeazyi eazyi
Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viahwaiting hwaiting
Ruda-Shuty
Nie podchodź do mnie jeśli chcesz mnie do siebie przyzwyczaić i zniknąć.
Reposted fromznikajac znikajac viamesoute mesoute
Ruda-Shuty

July 15 2018

Najbardziej mi przeszkadzają w życiu łokcie i plecy. Chciałabym, żeby było więcej serca i rozumu.
— Gadające głowy (1980) , reż. Krzysztof Kieślowski
Reposted fromjozefspace jozefspace viaiblameyou iblameyou
Ruda-Shuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl