Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

Ruda-Shuty
2864 f2ed
Ruda-Shuty
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve via12101992 12101992
Ruda-Shuty
- On coś ma - dodał Kordian.
- Owszem, ma. Przejebane.
— Remigiusz Mróz "Zaginięcie"
Reposted fromdreamadream dreamadream viahormeza hormeza
Ruda-Shuty
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Ruda-Shuty
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viahormeza hormeza
Ruda-Shuty
3637 08eb 500
Reposted fromwazelina wazelina viaPoranny Poranny
5969 e13f 500
Ruda-Shuty
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viaprzemeksic przemeksic
0198 2367 500
Reposted frombrumous brumous viaprzemeksic przemeksic
Ruda-Shuty
7751 5aed 500
Ruda-Shuty
Kochaj tę dziewczynę, kretynie, kochaj ją, bo być może ona nauczy cię kochać życie.
— Hell, Lolita Pille
Reposted frommissbrodka missbrodka viamikrokosmos mikrokosmos
Ruda-Shuty
9712 612c
Reposted fromkotowate kotowate viaIzzy721 Izzy721
Ruda-Shuty
Nie można się wyrzec palenia, gdy nie ma czego całować.
— Freud
Reposted frombeliveinme beliveinme viaKerisha Kerisha
Ruda-Shuty
5991 df6c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasatyra satyra

September 18 2017

Ruda-Shuty
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny. 
Reposted fromlovvie lovvie viaoutofmyhead outofmyhead
Ruda-Shuty
4725 405d 500
Reposted fromteijakool teijakool viaPoranny Poranny
Ruda-Shuty
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaDaisy88 Daisy88
Ruda-Shuty

paradoksalne, to przez te przyjemne wspomnienia cierpimy najbardziej.


Reposted fromoceanstrat oceanstrat viasanitas sanitas
Ruda-Shuty
6128 c8c8
...
Reposted fromPICCHU PICCHU viahysterie hysterie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl