Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

Ruda-Shuty
Zanim kogoś ocenisz, przejdź się chociaż w jednym jego bucie. Doznaj domu rodzinnego, poczuj związki w których był, spójrz jego oczami na ludzi, którzy go skrzywdzili i których on skrzywdził. Wtedy możesz powiedzieć, że zdążyłeś go choć trochę poznać.
— "Emocjonalni"
Ruda-Shuty
Nie współczuję już ludziom, których zostawiłam. Wybaczyłam tym, którzy zostawili mnie. Żałuję tylko tego, że zostawianie i bycie zostawioną na tak długo rozpierniczało mi życie.
— "Emocjonalni"
Ruda-Shuty
6384 25e1
Reposted fromsosna sosna viamelancholijnie melancholijnie

July 17 2019

Ruda-Shuty
Poznałem szczęście, wiem, czym ono jest, umiem o nim mówić w sposób kompetentny, znam również jego koniec i wiem, co następuje później.
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaPoranny Poranny

July 16 2019

Ruda-Shuty
0935 a151
caught red-pawed
Reposted fromkopytq kopytq viablackheartgirl blackheartgirl
Ruda-Shuty
0109 e3b7 500
wczasy na BALI polecam
Ruda-Shuty
Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, ze osiagniecie go wymaga czasu.  Czas i tak uplynie.
Ruda-Shuty
9931 b3dc
Reposted fromhagis hagis viasalato salato
Ruda-Shuty
3173 194f 500
Reposted frompiehus piehus viaTheEvexe TheEvexe
Ruda-Shuty
Stop looking for happiness in the same place you lost it.
— Jay Shetty, mood of the moment
Ruda-Shuty
7950 5e9c 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaTheEvexe TheEvexe
Ruda-Shuty
6964 8891 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatrollbagienny trollbagienny

July 10 2019

Ruda-Shuty

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek

July 09 2019

Ruda-Shuty
6398 14ee
Reposted fromPoranny Poranny
Ruda-Shuty
6293 d7ed 500
Reposted fromyikes yikes viaponurykosiarz ponurykosiarz
Ruda-Shuty
6267 8ed4 500
tell me about it!
Ruda-Shuty
Reposted fromFlau Flau viaponurykosiarz ponurykosiarz
Ruda-Shuty
Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho.
— Richard Paul Evans "Kolory tamtego lata"
Ruda-Shuty
Z każdego miejsca - uciekałem.
Od każdego człowieka - uciekałem.
Głupie były te moje ucieczki - bezskuteczne.
Po co uciekać z jednego miejsca do innego, jeżeli potem znów się ucieka z innego do jeszcze innego? Bo po co zostawiać jednego człowieka dla drugiego, jeżeli tego drugiego zostawia się póżniej dla trzeciego, a tego trzeciego dla...
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viablackheartgirl blackheartgirl

July 08 2019

Ruda-Shuty
Ich bin kein Mann für eine Nacht,
Ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden.
Bevor die Sonne wieder lacht,
Bin ich doch schon längst verschwunden
Und ziehe weiter meine Runden.
— | Rammstein - Ausländer | ;)))
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl