Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

Ruda-Shuty
Jeszcze będzie przepięknie
Jeszcze będzie normalnie
— Tilt "Jeszcze będzie przepięknie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaagainnagain againnagain
7351 0e50 500

abandonedandurbex:

Abandoned shack in Mojave desert, Ca. [852 x 1136]

Source: https://openpics.aerobatic.io/

Reposted fromSecret-H Secret-H viaInsomniaNervosa InsomniaNervosa
Ruda-Shuty
Reposted fromzehteemusik zehteemusik viaBloodEve BloodEve
Ruda-Shuty
Reposted frommeem meem viaBloodEve BloodEve
Ruda-Shuty
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
4351 51cd
Ruda-Shuty
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajethra jethra
9916 e7f0

myverycrazyworld:

Salem described my life.

Ruda-Shuty
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
Będziesz miała piękne życie kiedyś, będziesz gwiazdą na czyimś niebie.
— wróć.
Reposted fromgabunia gabunia viaBloodEve BloodEve
Ruda-Shuty
9144 0db6 500
Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
1893 60d9 500
udawajmy, że my też
Reposted fromohhh ohhh viasweetnothingg sweetnothingg
Ruda-Shuty
Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał cię sprowadzić do poziomu własnej beznadziei.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromchujawa chujawa viaoutoflove outoflove
Ruda-Shuty
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Ruda-Shuty
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viacytaty cytaty
Ruda-Shuty
1371 fd34 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamesoute mesoute
Ruda-Shuty
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viayanek yanek

August 08 2017

Ruda-Shuty
LIVING WITH SOCIAL ANXIETY / LĘK SPOŁECZNY [PL NAPISY] https://www.youtube.com/watch?v=6KkObSWyhYc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl