Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

Ruda-Shuty
4555 f27b
Reposted fromohshit ohshit viaowieczkini owieczkini
Ruda-Shuty
Ale wiesz, co osiągają cisi i pokorni? Gówno, kolego. Gówno.
— ,,Dubler"-D.Nicholls
Reposted fromaynis aynis viaowieczkini owieczkini
Ruda-Shuty
8221 4e87
1976
Ruda-Shuty

Słowa znaczą tyle, ile znaczy osoba, która je wypowiada.

— dokładnie
Reposted fromwhateveer whateveer vialadygrey ladygrey
Ruda-Shuty
5756 ff19
Reposted fromSandora Sandora
Ruda-Shuty
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym.
— Majgull Axelsson "Ta, którą nigdy nie byłam"
Reposted fromemotionalanorexic emotionalanorexic viavaka vaka
Ruda-Shuty
7735 f72b 500
Reposted fromhanouk hanouk viahysterie hysterie
Ruda-Shuty
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
Ruda-Shuty
Lepiej znamy intencje naszych czynów niż owe czyny. Lepiej wiemy, co chcieliśmy powiedzieć, niż co naprawdę powiedzieliśmy. Wiemy, kim chcemy być - nie wiemy, kim jesteśmy.
— J. Dukaj"Lód"
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaunusual unusual
Ruda-Shuty
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze: trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— Hłasko
Reposted fromrikita rikita viaunusual unusual
Ruda-Shuty
Co za ponury absurd... Żeby o życiu decydować za młodu, kiedy jest się kretynem?
— 'Dzień Świra' - Adam Miauczyński
Reposted fromhavierbarde havierbarde viaunusual unusual
Ruda-Shuty
Nowe życie nie zaczyna się od zmiany otoczenia, tylko od zmiany perspektywy.
— nauczyć się. dr Bartłomiej Dobroczyński 
Reposted fromciarka ciarka
Never forget 3 types of people | via Facebook
Ruda-Shuty
    Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
     
— Rouge
Reposted fromwelovekate welovekate viaprzewidywalne przewidywalne
Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
7535 e468
Reposted fromscorpix scorpix viatoskalatte toskalatte
Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
2879 2b5d 500
Reposted fromjebaniutki jebaniutki vialucanus lucanus
Ruda-Shuty
Ruda-Shuty
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viasomethingfromheart somethingfromheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl