Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2020

Ruda-Shuty
"Zerwałem stare kwiaty,
Czemu nie wyrosły nowe...?"
— hmm

June 13 2020

Ruda-Shuty
9355 799c 500
Reposted fromzciach zciach viakjuik kjuik
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
Ruda-Shuty
9390 27c0 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viakjuik kjuik

June 07 2020

Ruda-Shuty
5047 8629 500
Reposted fromyolo28 yolo28 viakjuik kjuik
Ruda-Shuty
5118 b38d 500
Reposted fromwentyl wentyl viablackheartgirl blackheartgirl
Ruda-Shuty
5426 a7a4 500
Reposted frompszemek pszemek viawhatever18 whatever18

May 16 2020

Ruda-Shuty
1615 1d8f 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viasatyra satyra
Ruda-Shuty
2798 fafd 500

May 08 2020

Ruda-Shuty
Reposted fromshakeme shakeme viamedycznypan medycznypan
Ruda-Shuty
2304 e9c6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakjuik kjuik

May 01 2020

Ruda-Shuty
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88
Ruda-Shuty
5421 1400 500
Reposted fromFlau Flau viacorvax corvax

April 26 2020

Ruda-Shuty
Reposted fromkrolik krolik viamedycznypan medycznypan
Ruda-Shuty
5902 ab16 500
COVID-19 Wordl tour
Reposted fromjodynaa jodynaa viacorvax corvax
Ruda-Shuty
Czasami trzeba się cofnąć, żeby móc ruszyć naprzód. Żeby móc ruszyć dokądkolwiek.
— John Marsden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunusual unusual

April 21 2020

Ruda-Shuty
Zdarza się, że kogoś bardzo lubimy, ale go nie kochamy. I zdarza się, że kogoś bardzo kochamy, ale go nie lubimy i po pewnym czasie zaczynamy rozumieć, że życie z nim jest niemożliwe. Bo jednak łatwiej żyje się z kimś, kogo lubimy. Z kim potrafimy normalnie rozmawiać. O głupotach. O naleśnikach i idiotycznym filmie. Bez szarpaniny, bez tych wszystkich dziwnych emocji, o których istnieniu wcześniej nie miałam pojęcia. Dopóki nie poznałam ciebie. Dlatego... Wybacz mi, ale muszę znaleźć kogoś, kogo polubię. Nawet jeśli nigdy nie pokocham go tak mocno, jak ciebie.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra

April 03 2020

Ruda-Shuty
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viamalinowychrusniak malinowychrusniak

March 31 2020

Ruda-Shuty
3422 a68c
Reposted fromstroschek stroschek viaspecific-humor specific-humor
Ruda-Shuty
3320 409e
Reposted fromstroschek stroschek viaspecific-humor specific-humor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...